BD: Bert's Drieluik deel 2, Tijdloze Wijsheid

Hoe bereiden we kinderen/jongeren voor op een continue veranderende samenleving en arbeidsmarkt?

En, hoe zorgt een school, een ROC, ervoor dat ze de studenten aflevert, laat uitstromen, met de juiste kennis, kunde en attitude zodat zij kunnen anticiperen op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt?

 

In een drietal columns, een drieluik, wil ik de komende weken stilstaan, en een discussie starten, bij mogelijke aanpassingen die we m.i. moeten doen in het onderwijs.

 

Wordt het niet eens de hoogste tijd om het fundament te herzien? Kunnen we leren van de weef- en constructiefouten uit de afgelopen jaren en kunnen we tot wezenlijke vernieuwingen komen. Hoe ziet leren er in de toekomst uit? En wat is echt belangrijk?

 

Denk niet aan het volgende kwartaal, maar aan de volgende generatie”, zo begon een artikel uit, ook een drieluik, in de NRC in december 2017.

Zelf schreef ik voor Sûd West Fryslân in het najaar van 2017 een column over de Arbeidsmarkt door de ogen van een ROC, in dit geval ROC Friese Poort, waarin ik een pleidooi hield om te “Voordenken”.

Dat was een artikel over de veranderende arbeidsmarkt en het krimpen van de bevolking in Friesland en daarmee samenhangend het afnemen van het aantal jongeren. De scholen hebben te maken met een afname van het aantal jongeren dat opgeleid kan worden en dien ten gevolge krijgen bedrijven en instellingen straks te maken met, als ze niet anticiperen(=voordenken), het feit dat ze hun vacatures niet meer ingevuld krijgen en niet kunnen continueren, laat staan groeien.

 

De wereld verandert, de drijfveren van jeugd veranderen en de drijfveren van ons allemaal zijn aan het veranderen. Het draait steeds minder om geld en steeds meer om betekenisvol te zijn.

 

De wereld zoals wij die kennen is voorbij en dat raakt ons allemaal. Het klimaat verandert, de kloof tussen arm en rijk groeit, we worden steeds gezonder en dus ouder, nieuwe en almaar snellere technologie gaat ons beïnvloeden en we stellen onszelf steeds vaker de vragen:

 

”Betekent succesvol zijn meer geld of meer geluk?”,

“Wanneer noemen we iets succesvol?”,

“Wat zijn de echte waarden die we willen dienen?”

“Moeten we ons richten op het komende kwartaal of op de volgende generatie?”

 

 

In januari 2017 zag ik voor het eerst in het filmhuis in Arnhem de film: ”Down to Earth” en die film laat me eigenlijk niet meer los. Anderen zijn getroffen door de Ricardo Semler die met zijn SEMCO-STIJL een democratische bedrijfscultuur introduceerde die tot grote transitie heeft geleid en laat zien dat geld verdienen een bijkomend gevolg is van de uitgangspunten geluk en betekenisvol.

 

De film “Down to Earth” is tot stand gekomen doordat Renata Heinen en Rolf Winters met hun kinderen de wereld overtrokken op zoek naar the keepers of the earth. Zij lieten de doorgedraaide wereld achter zich om te beginnen aan de reis van hun leven. Zij kwamen terecht in uithoeken van onze aarde om daar te spreken, en te leven, met wijzen der aarde.

 

In het dagelijkse leven ben ik interimmanager en/of adviseur en kom telkens in andere organisaties, veelal scholen. En dien ten gevolge ben ik gewend om op verschillende manieren naar zo’n organisatie te kijken. Dat kan bij deze film ook. Er zijn verschillende aanvliegroutes mogelijk, in noem er een paar:  de hoogste tijd voor een circulaire economie, streven naar waarden gedreven organisatie, Spiritualiteit, Wat heeft jeugd echt nodig en Leiderschap dat past.

 

De film breng ik graag onder uw aandacht en raad u aan te surfen op www.downtoearthfilm.com

 

Ik ga nu verder op het Leiderschapsaspect, omdat ik daarin in hoge mate ben geïnteresseerd en omdat ik positief verbaasd was over wat de Earth Keepers hierover vertelden en lieten zien. Mijn trigger was: Tijdloze wijsheid!

 

Hoe is het mogelijk dat stamoudsten en medicijnmannen, charismatische individuen die een eenvoudig bestaan hebben dat ver afstaat van de moderne maatschappij, en die hun leven in dienst stellen van hun gemeenschap zulke wijze uitspraken doen?

Uitspraken waarvan wij allemaal weten dat die eigenlijk het beste zijn voor de mensheid en onze planeet. Zij putten uit de overleveringen en intrinsieke motivatie en leiden hun mensen.

 

Zij hebben het bij het rechte eind zonder internet te (kunnen) raadplegen of te e-mailen.

Hun boodschappen zijn enerzijds confronterend maar anderzijds leggen zij onmiskenbaar de vinger op de zere plekken en weten de pijnpunten bloot te leggen op individueel, lokaal en mondiaal niveau. Tijdloze wijsheden.

Je hebt dus helemaal geen informatie nodig van het internet, van de buitenwereld, om te kunnen begrijpen wat er echt nodig is. De wijsheid zit al in ons.

 

Door onze tomeloze vertaling van een zogenaamd gezonde economie, een economie die alleen maar uit is op groei en geld helpen we onze aarde en onze samenleving, ons milieu, naar de andere wereld, namelijk we vernietigen onze wereld. Iedereen weet dat het roer om moet, maar we doen het (nog) niet.

 

We moeten onze kinderen, onze jeugd leiden naar een betere wereld te beginnen bij onszelf en daar waar we van invloed kunnen zijn. Alle schoolleiders hebben zo’n positie en ik pleit ervoor dat we op alle scholen een begin maken met een beïnvloeding in het onderwijs en onze kinderen te laten zien en voelen hoe het ook anders kan.

We moeten stoppen met kortzichtigheid. We moeten stoppen met kortetermijndoelstellingen en kiezen voor de lange adem. Dit gaat interessante wendingen veroorzaken in het onderwijs.

 

De Earth Keepers laten een krachtig en ook positief geluid horen met een hoopvolle boodschap en toekomst voor nu en alle generaties die nog volgen. Het is wel laat maar nog niet te laat. Laten wij de Earth Keepers gaan volgen en hun tijdloze wijsheden omarmen.

 

-Stimuleer regionale circulaire economieën. Doe eraan mee.

-Bereid kinderen voor op “de wereld van morgen”, niet de wereld van volgend jaar.

-Begin met voorbeeldgedrag in de scholen.

-Maak de lange termijn onderdeel van de plannen.

-Creëer onderwijs waar je weer vrolijk van wordt.