DO CENT

DOCENT veranderen in DO  CENT!

Het beroepsonderwijs is permanent in beweging en dat is volgens mij ook de juiste houding. Beroepspraktijk en werkomgeving veranderen continue door de steeds snellere, zich aanpassende, maatschappij waarin in hoog tempo nieuwe technologieen en toepassingen daarvan hun invloed uitoefenen.

Daarnaast dringt het besef door dat opleiden geen zaak meer is van het onderwijs alleen. Er zat, en zit nog steeds, een behoorlijke kloof tussen schoolpraktijk en het werken in een bedrijf of instelling. Onderwijs en ondernemingen praatten in de afgelopen decenia vaak over elkaar en te weinig met elkaar.

Gestimuleerd door Minister Bussemaker, door verschillende stimulatie subsidies, vinden bedrijven en scholen voor beroepsonderwijs  elkaar steeds beter en zo hier en daar zijn mooie voorbeelden voorradig waarbij onderwijs en bedrijfsleven de handen ineen slaan om meerdere doelstellingen te realiseren.

 

Ik wil me nu beperken tot maar 1 doelstelling die in bijna alle voorbeelden voorkomt: Het verweven/inbreien van nieuwe technieken en toepassingen van nieuwe technieken, in de onderwijscurricula om onderwijs daarmee permanent te verfrissen en te moderniseren.

Daarin kunnen bedrijven veel in betekenen door inbreng van mensen, materialen, middelen en het beschikbaar stellen van hun praktijkomgevingen waarmee kennis, kunde en ervaring het onderwijs verrijkt. Met deze circulatie is het beroepsonderwijs zeer gediend en zal de kwaliteit ervan toenemen.

Daarnaast ving ik de afgelopen dagen een aantal woorden en namen op van werkvormen en samenwerkingsvormen die het bovenstaande doel omarmen en er vorm en inhoud aan willen geven. Hybride leren, Werkplekleren, Practoraat, Centrum voor Innovatief Vakmanschap, Projecten (met opdrachtgever), Expertise Centra, ect. ect.

Goede plannen en vormen die de leeromgevingen positief gaan beïnvloeden.

En toen bedacht ik me dat het oude woord docent toe is aan een ander woord, of in elk geval een andere betekenis.

Het zelfstandig naamwoord Docent vind ik passief klinken en de werkwoordsvorm: Ik doceer, klinkt me teveel naar binnen gericht.

En, onderzoek heeft al jaren geleden uitgewezen dat bij de didactische werkvorm doceren het effectieve rendement ergens tussen de 7 en 10% ligt. 

De leraar van morgen stelt de leerlingen/studenten in staat om te leren. Daarmee komt er kracht in het leren, Leerkracht.

Dan gaat docent over in DO CENT

DO: Circulate in Education, New into Traditional.